Madan Mohan Dhanuka, Kolkata v. ITO, Ward - 38(2), Kolkata, Kolkata

ITA 1340/KOL/2011 | misc
Pronouncement Date: 31-07-2012

Appeal Details

RSA Number 134023514 RSA 2011
Bench Kolkata
Appeal Number ITA 1340/KOL/2011
Duration Of Justice 42 year(s) 6 month(s) 29 day(s)
Appellant Madan Mohan Dhanuka, Kolkata
Respondent ITO, Ward - 38(2), Kolkata, Kolkata
Appeal Type Income Tax Appeal
Pronouncement Date 31-07-2012
Appeal Filed By Assessee
Assessment Year misc
Appeal Filed On 01-01-1970