Ahilyadevi Mahila Dudh Utpadak Sahakari Sanstha Ltd,, Solapur v. Income-tax Officer, Ward - 1,, Pandharpur

ITA 1549/PUN/2018
Pronouncement Date: 03-11-2021

Appeal Details

RSA Number 154924514 RSA 2018
Bench Pune
Appeal Number ITA 1549/PUN/2018
Appellant Ahilyadevi Mahila Dudh Utpadak Sahakari Sanstha Ltd,, Solapur
Respondent Income-tax Officer, Ward - 1,, Pandharpur
Appeal Type Income Tax Appeal
Pronouncement Date 03-11-2021
Appeal Filed By Assessee